Domov pro seniory

Název projektu: Domov pro seniory Sokolov
Klient: město Sokolov
Začátek projektu: Leden 2020
Ukončení Projektu: Říjen 2020

V tomto projektu jsme měli možnost se zúčastnit jako subdodavatel. Zhotovili jsme nosné a příčkové zdivo budovy. Dále pak došlo také k omítnutí celého domu. Zadavatelem bylo město Sokolov.