Bytové domy

Název projektu: Zateplení bytových domů
Objednatel: Martin Vohralík
Začátek projektu:  Červen 2021
Ukončení projektu: Květen 2022

Jednalo se Stavební úpravy objektu č. p. 3778, 3779, 3815, 3816, Chomutov Pionýrů č. p. 3778, 3779, 3815, 3816, 430 01 Chomutov.

Provedly se tyto stavební úpravy:

  1. Zateplení vnější části bytového domu. Instalace hromosvodů a jejich revize. Práce na žlabech a svodech včetně jejich kotvení . Očištění a vybourání okolo oken a příprava na vyrovnání vnější zdi.
  2. Zateplení vnitřní části půdy. Výměna vstupních dveří do bytových jednotek (24x).
  3. Zateplení suterénu včetně kotvení.